ILUSTRACIJA BASNE – MRAV I GOLUB

Proces dizajna za ovu ilustraciju Ezopove basne “Mrav i golub” sam počeo istraživanjem o samoj basni. Potom sam izradio moodboard u kojem sam otprilike definisao boje, oblike i likove.

Nakon što sam odlučio da ću ilustrovati dio basne kada golub spasi mrava, krenuo sam u razradu likova i scene. Napravio sam skice nekoliko kadrova i odlučio se da je varijanta iz perspektive mrava najzanimljivija za dalju razradu.

Želio sam likove predstaviti “cool”, pa sam u tu svrhu mravu koji se zahvaljuje golubu koji ga je spasio sa lajkom stavio kačket na glavu.