POBJEDNIČKA FOTOGRAFIJA NA TAKMIČENJU ,,KLIMA BEZ DIMA”

Tokom 2019. godine, Balkan Diskurs tim je radio na jačanju inicijative ,,Klima Bez Dima”. Ova inicijativa je pokrenuta u okviru projekta “Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH“, kojeg podržava Vlada Švicarske, a sprovodi Svjetska banka u BiH.

Saradnja je obuhvatila izvještavanje Balkan Diskurs dopisnika o događajima u organizaciji inicijative, te posebno takmičenje za mlade i prezentovanje njihovih kreativnih multimedijalnih sadržaja koji se bave temama vezanim za pušenje u BiH i uticaj pušenja i/ili promovišu prednosti okruženja bez duhanskog dima. Cilj inicijative ,,Klima Bez Dima” je zagovaranje za izmjene i dopune zakona o kontroli duhana u BiH i stvaranje zdravijeg okruženja za građane BiH.

Pobjednička fotografija