SRCE ZA DJECU – izrada promotivne KAMPANJe

Srce za djecu je humanitarna organizacija koja pomaže i brine se za djecu oboljelu od raka i njihove porodice.

Klijent je izrazio želju da napravim projekat mini online kampanje za “Zlatni septembar”, tokom kojeg se odvijaju različiti projekti i događanja s ciljem podizanja svijesti o djeci oboljeloj od raka. Koncept je baziran oko njihovog ovogodišnjeg slogana “Heroji su među nama”.

Odgovor na to je bio jednostavan i direktan dizajn koji u fokus stavlja račun. Na njemu su odštampani načini kako se besplatno može podržati njihov rad.

Na ovaj način sam htio podstaknuti svakoga da pruže podršku, na 8 mogućih načina. A zauzvrat će dobiti desetine herojskih osmijeha kojima su pomogli.